piątek, 13 września 2013

Siemianówka sierpień 2013

   Muchołówki białoszyja i żałobna
 Teren obozu
    Krętogłów

 Dudek
 Sóweczka Dzięcioł zielony


 Krogulec
 Dzięcioł czarny

 BączekSiemianówka i nasyp

Rakutowskie lipiec/sierpień 2013

     Teren obozu
    Remiz
       Podróżniczek
          Modraszka

     Dzięcioł duży
        Kwiczoł
      Świerszczak
    Piegża
   
    Zachód nad WRR


    Oznaczamy...

     Dziwonia


    Droga do obozowiska
    Czarnogłówka
    TVP
    The killer gąsiorek
       Kos
     Pełzacz leśny
     Gajówka
    Żurawie
    Kulik wielki

                  Wodniczka

 Wiadomość z Francji
 Kapturka

     Wiadomość z Belgii